Koordynacja dnia ślubu i wesela

Aby najpiękniejszy dzień w Waszym życiu przebiegał spokojnie, nasi konsultanci ślubni zajmą się koordynacją wszelkich prac wykonywanych na potrzeby uroczystości.

Nasi koordynatorzy gwarantują:

  • Sporządzenie i omówienie z Parą Młodą scenariusza dnia ślubu
  • Po akceptacji scenariusza przez Parę Młodą przekazanie go wszystkim wykonawcom ślubnym
  • Doglądanie prawidłowego dotarcia wykonawców według harmonogramu dnia
  • Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem ceremonii zaślubin i przyjęcia weselnego
  • Dbanie o dotarcie Pary młodej oraz gości weselnych do miejsca uroczystości na czas
  • Dopilnowanie realizacji umów z wykonawcami ślubnymi
  • Kontrolowanie przebiegu pracy wykonawców w dniu ślubu i wesela
  • Uregulowanie płatności z wykonawcami w imieniu Pary Młodej
  • Rozwiązywanie problemów, a także pomoc w sytuacjach nagłych